Participantes

DISTRIBUCIÓN PARQUE DE ASISTENCIASINFORMACION PROVISIONAL DE RESERVAS
DE HORARIO PARA VERIFICACIONES OPCIONALES DEL JUEVESCOMPLEMENTO Nº 1 – Grupos de reconocimientos

 COMPLEMENTO Nº 3 – COLOCACION PUBLICIDAD

 COMPLEMENTO Nº 1 – PROGRAMA E ITINERARIO

 Alquiler GPS

https://shop.anubesport.com/categoria-producto/espana/campeonatos-rfeda/cert-scer/

 PROTOCOLO COVID

https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/

 


> REXISTRO PARA PARTICIPANTES, ASISTENCIAS <

https://pressboxes.es/meregistro/covid19/formularioauga.html

 
LISTA INSCRITOS Terra Da Auga
RALLY GUIDE 2021REGLAMENTO PARTICULAR  

Para cualquera consulta, dúbida ou petición, os participantes poden contactar directamente co Oficial de Relacións:

Ángel García Rodríguez
Teléfono: 605 37 38 17